Produkter

Vi erbjuder anpassade lösningar och service av hög kvalitet i en öppen och långsiktig relation Vi och vårt produktsortiment gör oss till en attraktiv samarbetspartner inom vårt verksamhetsområde

Läs mer »

Kvalitet & Miljö

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
El-Supply AB, som säljer elkomponenter för rörlig ström- försörjning, skall värna om miljön genom att stödja kretsloppstänkandet, minska resursförbrukningen, förebygga föroreningar och minimera eventuellt skadliga miljöeffekter från vår verksamhet

Läs mer »

Aktuellt

Jobba hos El-Supply AB
Vi är flexibelt företag som är inriktat på försäljning av elkomponenter till industrin och elgrossister i Norden.Vi är ständigt på jakt efter kompetent personal och vi välkomnar visat intresse för en eventuell anställning. Kontakta vår VD.

Läs mer »