skip to Main Content
El-Supply - Elkomponenter för Rörlig Strömförsörjning

El-Supply AB har sedan 1984 levererat elkomponenter inom området strömförsörjning till den tillverkande industrin. Vi representerar kända tillverkare från hela världen, som har lång erfarenhet och gedigen kompetens. Ett nära samarbete med våra leverantörer ger oss stora möjligheter att anpassa våra produkter enligt kundens behov. För Er som kund innebär detta att vi kan erbjuda elkomponenter med både kvalitet och ekonomi. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Kvalitetspolicy

El-Supply AB säljer elkomponenter för rörlig strömförsörjning till den tillverkande industrin. Vi skall leverera produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar.
Vi skall entusiasmera våra kompetenta och engagerade medarbetare till att skapa och upprätthålla en optimal serviceorganisation.

Vi skall arbeta mot ekonomiskt stabila tillverkande företag och tillgodose kundernas behov, krav och författningskrav genom vårt ständiga förbättringsarbete.

Miljöpolicy

El-Supply AB, som säljer elkomponenter för rörlig strömförsörjning, skall bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt, värna om miljön genom att stödja kretsloppstänkandet, minska resursförbrukningen, förebygga föroreningar och minimera eventuellt skadliga miljöeffekter från vår verksamhet.

El-Supply AB skall genom sitt agerande och genom utbildning och information verka för ständigt ökad miljömedvetenhet hos våra samarbetspartner. Vi skall genom engagemang se till att vår personal har förståelse, motivation och ett aktivt miljötänkande.

El-Supply AB skall arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter att successivt skärpa miljömålen och alltid ha lagar och andra miljökrav som ett minimikrav.

Back To Top